Header background

Tien tellen in de rimboe!

 

Klimmen, klauteren, slootje springen, tien tellen in de rimboe, stoepranden, verstoppertje. Voel je de jeugdherinneringen al naar boven komen? Zouden de kinderen van tegenwoordig hier over 15 jaar ook aan terug denken of zouden ze meer herinneringen hebben aan Nintendo, Playstation, tablet en telefoon? De wereld om ons heen verandert, dat kunnen we niet ontkennen. Spelen kinderen nog even vaak verstoppertje en tien tellen in de rimboe als vroeger, of niet? En wat voor invloed heeft dit op het beweegpatroon en gezondheid van de jeugd?

Harde cijfers

Kinderen bewegen tegenwoordig minder dan vroeger. Uit cijfers van Centraal Bureau van Statistiek (CBS) blijkt dat 45% van de kinderen van 4 tot 12 jaar te weinig beweegt. Een aanzienlijk percentage, wat het gevolg is van onze veranderende wereld. Digitalisering is een verklaring voor de verminderde fysieke activiteit in kinderen. De digitale wereld zal blijven, en waarschijnlijk toenemen. Als maatschappij moeten we zelf een oplossing gaan zoeken voor dit beweegprobleem, want beweging is belangrijker dan dat we misschien denken!


Wat doet bewegen met een kind?

Bewegen zorgt bij kinderen voor een verbeterde motoriek. Vooral buiten spelen zorgt ervoor dat kinderen handig worden in verschillende vormen van bewegen. Daarnaast zorgt bewegen voor een gezond gewicht en vermindert het de kans op hart- en vaatziektes en diabetes type 2 op latere leeftijd. Naast deze fysieke gevolgen is bewegen ook van belang voor de mentale gezondheid van een kind. Door te bewegen zitten kinderen beter in hun vel en ook op latere leeftijd zal de kans op psychische klachten zoals bijvoorbeeld depressie kleiner zijn. Daarnaast verbetert beweging de hersenontwikkeling, de sociale vaardigheden en de schoolresultaten. 

Kom in actie!

Kortom: bewegen is heel belangrijk en leuk voor kinderen. Daarom zou het goed zijn als ouders, scholen en overheid met elkaar aan tafel gaan zitten om ervoor te zorgen dat kinderen weer meer in beweging komen.  

Zo bewegen we samen naar een gezondere maatschappij!


Bron: cbs.nl
Auteur: Karlijn Allewijn
Juni 2022