Wil je onze cookies accepteren?

Om de website goed te laten werken, worden er cookies gebruikt. Wij plaatsen ‘functionele cookies’ om de site goed te laten werken én 'analytische cookies', waarmee wij het gebruik kunnen meten.

 

Functionele cookies

Dit zijn de cookies die ervoor zorgen dat onze website goed werkt. Zo gebruiken wij cookies onder andere voor:

 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.;
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
 • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze website.

 

Analytische cookies

Het doel van deze cookies is om de website te verbeteren. Door middel van deze cookies wordt het gebruik van de website gemeten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden samengevoegd en gebruikt voor statistische analyses.

Wij gebruiken cookies onder andere voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze pagina’s;
 • Het bijhouden van de tijd die elke bezoeker doorbrengt op onze pagina’s;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • Het beoordelen welke delen van onze site aangepast moeten worden.
 • Het optimaliseren van de website.
 • Wij gebruiken Google Analytics cookies en hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. De optie 'Gegevens delen' is uitgeschakeld in Google Analytics.