Privacy statement

maart 2024

Jij bent belangrijk, en dat vinden we bij GZ-Punt en GZ-Plein ook. Daarom vinden we het belangrijk om eerlijk en open te zijn over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Persoonsgegevens zijn alle details over jou, zoals je naam, adres en e-mailadres, maar ook je ip-adres en eventuele voorkeursgebieden zoals interesses in thema's en specifieke onderwerpen. We gebruiken deze informatie om je de beste service te kunnen bieden.

Ook cookies behoren tot de persoonsgegevens. Wat cookies zijn, waarom we deze gebruiken en hoe we hiermee omgaan hebben we vastgelegd in onze cookiestatement

Heb je een vraag over privacy of wil je een klacht indienen? Dat kan! Stuur dan een e-mail naar onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via vincenthuygenstholen@agorasys.nl. Om veiligheidsredenen zal de Functionaris je om een identiteitsbewijs vragen voordat hij of zij je vraag kan beantwoorden.

We houden ons aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). 

 

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens waarvoor GZ-Punt verantwoordelijk is. Dit is het geval voor de gegevens die wij van jou verzamelen, wanneer jij zonder verwijsbrief gebruik maakt van de toepassing en eventueel van de diensten van onze eigen professionals. Wij bepalen voor de verwerking van de persoonsgegevens, die wij op deze manier van jou verkrijgen, namelijk het doel en de middelen. Dat wil zeggen dat wij voor deze gegevensverwerkingen jouw aanspreekpunt zijn.

 

Wanneer jouw behandelaar onze toepassing inzet voor jouw behandeling en jij dus met een verwijsbrief gebruik maakt van onze toepassing, is jouw behandelaar verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. In dit geval verwijzen wij jou voor vragen over de omgang met jouw persoonsgegevens door naar de privacyverklaring van de desbetreffende behandelaar.

 

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij GZ-Punt doen met informatie die we over jou te weten komen, wanneer je gebruik maakt van onze toepassing. Per onderwerp wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen en hoelang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Voor een uitgebreidere uitleg van wat wij bij GZ-Punt met jouw persoonsgegevens doen en welke gegevens wij van jou verzamelen, wanneer je onze website bezoekt, verwijzen wij jou naar de privacy- en cookieverklaring op onze websites mobile apps. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons via de gegevens onderaan deze verklaring.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt GZ-Punt van jou en voor welke doeleinden?

GZ-Punt zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de AVG. GZ-Punt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Onze mobiele applicatie downloaden

Je dient, om via de mobiele app gebruik te kunnen maken van onze diensten, onze applicatie te downloaden. Dit kun je doen via de App Store of via Google Play. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder (Apple dan wel Google) hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden jou aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

 

Registratie toepassing

Als je gebruik wenst te maken van onze toepassingen, dien je je eerst te registreren voor een GZ-Punt gebruikersaccount. Hierna maken wij een account voor jou aan, waarop je kunt inloggen met jouw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord.

Om een account voor je aan te maken, gebruiken wij jouw:

 • voor- en achternaam;

 • e-mailadres;

 • zelfgekozen wachtwoord;

 • ip-adres

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat jij het account opheft.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw inlognaam en wachtwoord. Als je denkt dat jouw inloggegevens bekend zijn geworden bij een derde, moet je onmiddellijk jouw wachtwoord veranderen. Wij zijn niet verantwoordelijk als iemand anders toegang krijgt tot jouw account met jouw inloggegevens of door een schending van de algemene voorwaarden of dit privacybeleid.

 

Jouw account

Door in te loggen op jouw account beschik je over professionele hulp waar en wanneer je maar wilt. Ook heb jij in de toepassingen toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • accountgegevens;

 • voor- en achternaam;

 • e-mailadres;

 • geboortedatum;

 • woonplaats;

 • profielfoto;

 • je interessegebieden;

 • korte samenvatting over jezelf.

 

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat jij jouw account opheft.

 

Gebruik toepassingen

Wanneer je ingelogd bent op jouw account, kun je gebruik maken van de verschillende functies die onze toepassingen te bieden hebben.

Wanneer je gebruik maakt van onze toepassingen, verwerken wij de volgende gegevens van jou:

 • zelf ingevoerde activiteiten

 • activiteiten die opgenomen zijn in jouw daily planner;

 • gespreksnotities die toegevoegd worden door jouw professional;

 • IP-adres;

 • gebruik van 4g/Wifi;

 • internetsnelheid tijdens bellen via GZ-Punt.

Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat jij jouw account opheft.

 

Contactformulier en inspiratiemail (nieuwsbrief)

GZ-Plein biedt een inspiratiemail (nieuwsbrief) aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en of diensten. Op het moment dat je je via GZ-Plein aanmeldt voor deze inspiratiemail wordt jouw adres toegevoegd aan de lijst van abonnees. Je blijft abonnee tot het moment waarop je je voor deze inspiratiemail afmeldt. Iedere inspiratiemail (nieuwsbrief) bevat een mogelijkheid om je af te melden/uit te schrijven.

Als je gegevens achterlaat, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de vraagstelling of de inhoud van de e-mail nodig is voor beantwoording en afhandeling daarvan.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • naam;

 • e-mailadres;

 • geslacht;

 • je eventuele interessegebieden.

 

Deelnemen onderzoek

Om onze diensten te verbeteren maken wij gebruik van algemeen onderzoek naar het gebruik van onze toepassingen. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat jij jouw account opheft. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken door een email te sturen aan info@gz-punt.nl.

 

Het verzenden van notificaties

Wanneer je gebruik maakt van onze toepassingen, kun je ervoor kiezen om ons notificaties te laten versturen. Deze melding verschijnt dan op jouw apparaat.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • device-ID;

 • ip-adres;

 • toestelinformatie.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat jij jouw account opheft. Jij kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken door jouw voorkeuren aan te passen in de instellingen van de toepassingen.

 

Support

In onze toepassingen kun je met een professional of met het GZ-Punt Team chatten.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • naam;

 • e-mailadres;

 • eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van jouw chatbericht;

 • profiel foto;

 • ip-adres;

 • toestelinformatie.

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met een professional of met ons te krijgen, netjes af te kunnen handelen en de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat jij jouw account bij ons opheft.

 

Anonimiseren

Wij kunnen persoonsgegevens, die wij middels het gebruik van onze diensten verkrijgen, anonimiseren. De elementen die zorgen dat de gegevens tot jou herleidbaar zijn worden verwijderd en wat overblijft zijn anonieme statistieken. De statistische gegevens zijn geen persoonsgegevens meer en aan het gebruik daarvan zijn hiermee dan ook geen privacyrisico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. De geanonimiseerde gegevens hebben wij nodig om statistische analyses te doen en onze dienstverlening te verbeteren. Doordat wij het anonimiseren zorgvuldig uitvoeren en de gegevens daarna niet tot jou herleidbaar zijn wordt jouw privacy gewaarborgd.

 

Zijn er situaties waarin derde partijen toegang hebben tot mijn persoonlijke data?

GZ-Punt deelt jouw gegevens enkel met andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van jou hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners;

 • onze hostingprovider;

 • onze abonnementenservice (magazine en nieuwsbrieven);

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

 

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Als je ingeschreven bent bij een instelling die werkt met GZ-Punt kan het zijn dat deze instelling nog aanvullende afspraken met jou maakt met betrekking tot de toegang en het delen van jouw data. Voor meer informatie hierover kun je je wenden tot de instelling waar je bent ingeschreven.

Alle informatie die wordt gedeeld tussen jou en jouw gekozen behandelaar is strikt vertrouwelijk en zal nooit worden overgedragen aan een derde partij. Behandelaren kunnen gebruiksinformatie op hoofdlijnen verzamelen en deze rapporteren aan belanghebbenden binnen de organisatie met als doel om de effectiviteit en doeltreffendheid van GZ-Punt te bepalen. Informatie in dit rapport kan nooit herleid worden tot individuele gebruikers.

 

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. GZ-Punt neemt daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van GZ-Punt persoonsgegevens verwerken. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Hoe zit het met kinderen?

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of toepassingsgebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als er bij ons bekend wordt dat een kind van onder de 16 jaar ons persoonlijk identificeerbare informatie heeft gegeven, ondernemen we stappen om deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

 

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.

 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht om jouw toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.

 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en heb je het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons als verwerkingsverantwoordelijke aan wie je eerder jouw persoonsgegevens hebt verstrekt.

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Indien je één van jouw rechten wilt uitoefenen dan kun je dat kenbaar maken via info@gz-punt.nl. Je kunt onze AVG verklaring nalezen op onze website.

 

Is dit beleid onderhevig aan veranderingen?

We kunnen dit beleid periodiek aanpassen. De datum van de recentste wijziging verschijnt bovenaan deze privacyverklaring. Veranderingen treden onmiddellijk in werking nadat ze openbaar zijn gemaakt. Als er veranderingen zijn aangebracht, zullen we jou informeren.

 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

GZ-Punt B.V.

Industrieweg 21

6702DR  Wageningen

KvK nummer: 82942358

E-mailadres: info@gz-punt.nl