Header background

Onze visie

 

Positieve gezondheid als leidraad

GZ-Plein wil mentale vragen aanpakken vanuit een holistisch perspectief. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat gezondheid meer is dan alleen lichamelijk vrij zijn van ziekten of je lichamelijk fit voelen. Of het nu gaat om fysieke, emotionele, mentale, sociale of zingevingsvragen: bij ons werken cliënten aan wat voor hen belangrijk is. Daarbij baseren we ons op het gedachtegoed van positieve gezondheid en de uitgangspunten van de positieve psychologie: de nadruk ligt op het versterken van veerkracht en het vermogen om met levensuitdagingen om te gaan. Met eigen regie als belangrijke pijler.

 

Vernieuwende begeleiding en ondersteuning

GZ-Plein wil mensen met mentale klachten op een vernieuwende manier ondersteunen en begeleiden als ze hulp en deskundigheid nodig hebben. Dat gebeurt vanuit een holistisch perspectief: gezondheid is meer dan alleen lichamelijk vrij zijn van ziekten of je lichamelijk fit voelen. Of het nu gaat om fysieke, emotionele, mentale, sociale of zingevingsvragen: bij ons werken cliënten aan wat voor hen belangrijk is.

Daarbij baseren we ons op het gedachtegoed van positieve gezondheid en de uitgangspunten van de positieve psychologie: de nadruk ligt op het versterken van veerkracht en het vermogen om met levensuitdagingen om te gaan. Met eigen regie als belangrijke pijler. GZ-Plein biedt daarvoor een breed holistisch aanbod. Dat varieert van inspiratie rondom gezondheid tot professionele hulp. Waar passend wordt het aanbod aangevuld met workshops, trainingen en lezingen.

Direct aan de slag!

Als je niet lekker in je vel zit, wil je je graag snel weer goed voelen. GZ-Plein probeert daarom laagdrempelig ondersteuning en inspiratie te bieden. Er is niet altijd de mogelijkheid om direct professionele hulp te krijgen, maar soms is dat ook niet nodig. Op GZ-Plein kun je zelf aan de slag en op zoek naar professionele hulp wanneer dat nodig is. Je kunt vandaag al aan de slag!