Header background

Hoogbegaafd: hoofd en hart in balans

Daphne Hoogenberk

11 maart 2022

leestijd 2 minuten

 

Hoogbegaafdheid is zoveel meer dan een uitzonderlijk hoog IQ. Naast een hoge mate van creativiteit, een hoge mate van motivatie, een groot rechtvaardigheidsgevoel en een kritische ingesteldheid, gaat hoogbegaafdheid vaak gepaard met hoog-sensitiviteit. Ook die is onder te verdelen in verschillende sensitieve gebieden. Eén daarvan is de zintuigelijke gevoeligheid: je geniet intens van schoonheid in kleuren, vormen, kunst, muziek, natuur. De keerzijde van het ‘op scherp’ staan van je zintuigen is de aanleg tot overprikkeling. Je bent snel geïrriteerd door geluiden, licht, geuren, temperatuur, textuur.


Haptonomie

In de haptonomie -de leer van het gevoelsleven ofwel ‘affectiviteit’- staat één van onze zintuigen centraal: de tastzin. Ons tastzintuig ligt verspreid over ons hele lichaam, in de huid. De tastzin wordt ook wel ‘de moeder van alle zintuigen’ genoemd. In de embryonale ontwikkeling wordt eerst de tastzin ontwikkeld, van daaruit ontwikkelen zich de andere zintuigen. Het is het meest elementaire zintuig; ééncellige organismen hebben maar één zintuig: de tastzin. Verderop in de evolutionaire ladder komen pas de andere zintuigen erbij, waaronder gehoor, zicht en smaak.

 

De tastzin

In de haptonomie -de leer van het gevoelsleven ofwel ‘affectiviteit’- staat één van onze zintuigen centraal: de tastzin. Ons tastzintuig ligt verspreid over ons hele lichaam, in de huid. De tastzin wordt ook wel ‘de moeder van alle zintuigen’ genoemd. In de embryonale ontwikkeling wordt eerst de tastzin ontwikkeld, van daaruit ontwikkelen zich de andere zintuigen. Het is het meest elementaire zintuig; ééncellige organismen hebben maar één zintuig: de tastzin. Verderop in de evolutionaire ladder komen pas de andere zintuigen erbij, waaronder gehoor, zicht en smaak.
De tastzin is het zintuig bij uitstek dat ons niet alleen informatie verschaft over onze buitenwereld, maar juist en vooral ook over onze bínnenwereld, over onszelf dus.

Hoe werkt het?

Leg een hand op de tafel en je voelt de tafel. De koelte van het oppervlak, de structuur. Maar wat je ook voelt is de grens van je eigen lichamelijkheid, je lichaamsgrens, het einde van je (lichamelijke) zelf. Vanaf die grens kun je niet alleen naar buiten voelen (de tafel) maar ook naar binnen; naar jezelf toe. Je bewust worden van de grens maakt dat je de buitenwereld makkelijker kan scheiden van je binnenwereld. Je vervloeit er minder mee. Omdat er voor hoogbegaafden en/of hoog sensitieven vaak zo’n overweldigende stroom van informatie van buitenaf binnenkomt, is het enorm helpend om je meer bewust te worden van je lichaamsgrens. Pas als je je écht bewust wordt daarvan, wordt het ook mogelijk om je meer -en vooral ook tíj́dig- af te schermen als overprikkeling op de loer ligt. Bewustwording van je eigen gevoelsgrenzen maakt het aangeven van grenzen aan jezelf en anderen meer vanzelfsprekend.

Bewust worden van je gevoel

In de haptotherapie werken we aan die bewustwording, door middel van ervaringsgerichte oefeningen en aanraking. Zo ontwikkel je de vermogens van de tastzin en leer je deze meer te integreren in je dagelijks leven. Daarbij helpt de therapie om meer balans te brengen in denken en voelen. Niet door mínder of anders te leren denken, maar vooral om méér en bewuster te leren voelen. Zo komt naast een sterk ontwikkeld denkvermogen ook een sterk ontwikkeld voelvermogen te staan en werken we bovendien aan de essentiële communicatie tussen die twee. In de therapie wordt daarom steeds afwisselend gepraat en lichamelijk gewerkt, dit om woorden te geven aan ervaringen en inzichten voelbaar te maken.

Wil je er meer over weten? Check de website van Daphne hier.

Bron

Praktijkervaring
Meer tips om goed voor jezelf te zorgen?

Vul je e-mailadres in en ontvang van GZ-Plein inspiratie voor een gezond en fit leven.